Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Haza

 

Kép

 

 

  Hogy mit is jelent? Látszólag egyszerű. Van egy ország, benne emberek. Ebben élünk és többnyire halunk is. Naphosszat hajszoljuk a pénzt és más semmi nem érdekel bennünket. Meglegyen a család számára a mindennapi betevő falat. Ezért akár még a másik emberen is hajlandók vagyunk átgázolni.

  Tényleg ez volna a haza, a nagybetűs Haza? Csak egy élettér melyben lakosok vagyunk csak, akiknek egyáltalán nincsenek egymás iránt érzelmeik? Bizony sokak számára nem jelent sajnos többet ez a fogalom. De vajon miért váltunk ilyenekké?

  A válasz egyszerű. Ezzé tettek minket. Tudatosan, fondorlatosan, ördögi céloktól vezérelve. Az olyan nép amely nem ismeri a hazáját, melynek nincs nemzettudata elveszett! Enélkül könnyedén válik irányíthatóvá, s öntudatlanul válik olyan érdekek kiszolgálójává melyek saját önnönmaga ellen valók.

  Miért van az, ha Erdélyben, a Délvidéken vagy bárhol az elszakított területeken jár az ember olyan egyértelművé válik számára minden? Mindenki tudja honnan jött, kik az ősei, kik a nemzet legnagyobbjai, s elevenen él bennük Trianon gyalázata. Szegénységben, elnyomásban ez az egyetlen lehetőség az életben maradásra! Testvérként szeretik egymást, minden magyart hiszen egy család tagjai vagyunk. Amit mi negyven éve keresünk, de nem találunk azzal Ők nyolcvan éve tüzelik, bíztatják egymást. Ez ad nekik reményt egy szebb jövőre. Hiszen az Ő hazájuk a Kárpátok koszorúzta Magyarország, Nagy-Magyarország. Dicső múltjával, világraszóló értékeivel. Nem érzik magukat kicsiknek, hiszen Ők a legnagyobbak, hatalmas tudás birtokosai, a hagyaték őrzői. A választott nép gyermekei. Hiszen mi végre adta volna Isten a világnak Attila nagykirályunkat, Árpád vezért, Szent István királyt, Mátyás királyt, Bethlent, a Rákócziakat, Széchenyit, Kossuthot, Deákot, Tiszát vagy éppen Horthyt. Eme csekély felsorolás is mutatja: a Mindenhatónak célja van ezzel a nemzettel. Ennyi nemes lélek és mennyi nagyszerű tett mely útjukat kíséri. A véletlen műve lenne sok nagyszerű költőnk, tudósunk jelenléte a világban? Csodás műveik és az a sok nagyszerű találmány melyekkel gazdagították az emberiséget? Bizonyára nem.

  Mindezzel tisztában vannak elszakított véreink. Ezzel ébrednek és ezek tudatában térnek nyugovóra. Náluk nem fordulhat elő, hogy nem vágják magukat vigyázba a Himnusz vagy éppen a Székely Himnusz hallatán. Tisztelik a Szent Magyar Zászlót, nemzeti ünnepeinken ott lobognak szinte minden ház falán. Hazájuk melyben élnek több mint ezer éve a magyarok hazája. Tudják, Attila örökébe „csak” visszatértek Árpád vezetésével eleink. Nincs és nem is lehet alapja más történelem hamisításnak! A mindennapi élethez hozzátartozik a tiszta magyar nyelvű beszéd, az évszázados hagyományok őrzése. A népviselet, a népi szokások, a néptánc életben tartása, a tradicionális ételeink fogyasztása.

  Tisztelik a Magyar Szent Koronát. Hiszen Ő az egész Kárpát-medence birtokosa, minden jog forrása a magyar nemzet élő teste. Jogrendje ma is időszerű, történelmi alkotmányunk visszaállítása közös kötelességünk. Ők még hisznek Regnum Marianum azaz Mária országának feltámadásában. Nagyasszonyunk a Boldogságos Szűz Mária segít, hogy nemzetünk ismét régi fényében tündököljön, s visszaálljon a Kárpátok koszorúzta ország a Szent Korona égisze alatt, Nagy-Magyarország. A világ szégyene, trianon gyalázata nem maradhat így örökké! Nem, nem, soha!

  Ők itt születtek, itt is szeretnének meghalni, hisz Vörösmarty szavaival élve: „A nagyvilágon e kívül nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors keze itt élned, halnod kell!”

  Régóta csodálom ezen emberek küzdeni tudását, kitartását, életszeretetét. A rengeteg viszontagság ellenére is megmaradtak embernek és magyarnak.

  Sokáig keresheti az ember mit jelent számára a nemzete, a hazája. Bizonyára időbe is telik, ha rátalál, egy olyan érzés birtokosa lesz, amely mindig büszkeséggel tölti majd el további életében. Hogy hol találjuk meg legkönnyebben? Nem tudom. A helyes utat mindenkinek magának kell megtalálnia, mindössze a kezünket foghatják ezen az úton az elszakított nemzetrészeinken élő testvéreink, a lépéseket magunknak kell megtennünk. Higgyék el érdemes, mert amit ők éreznek, az a tiszta, szívből jövő hazaszeretet!  amit Ők éreznek a hazájuk iránt úgy érzek én is. Rátaláltam egy kincsre az életben.     

 

                                                                    Ifj. Németh József   

 

 

 

      

A Magyar Nemzet egyetlen útja: a

 

Szent Korona

 

Kép

 

 

  A mai Magyarország több szempontból is az ellentmondások országa. Nem csak a politikában tapasztalható látszatszembenállások, hanem az egyes társadalmi rétegek közötti mély szakadék is jellemzője a mai magyar életnek.

 A munkáját világ életében becsületesen és nagy szakértelemmel végző magyar ember mára odáig jutott, hogy nem tudja a minden napi kenyeret biztosítani a családja számára. A fiatalok képtelenek a családalapítás, a gyermekvállalás „problémáját” hitelek nélkül megoldani. Sajnos mára ez megpróbáltatást jelent legtöbbünknek. Egy nemzet fennmaradásának pedig elengedhetetlen feltétele a megfelelő számú utódok nemzése. A pénzsóvár külföldi bankok csak az alkalomra várnak, hogy kihúzhassák egy élet munkáját az emberek lába alól. Már a legalacsonyabb hiteleket is jelzáloggal terhelik.

 Miközben egy szűk érdekcsoport kénye  kedve szerint lophat, csalhat, sikkaszthat, elprivatizálhatja a közpénzeket, a közvagyont (azon értékeket melyeket a II. világháború után elvettek az emberektől, tehát nem is lehetne közkincsnek tekinteni), addig hazánk a 3 millió koldus országává vált. Ezek a honfitársaink mindössze 3 ezer forinttal rendelkeznek ha minden közköltségüket kiegyenlítették. Hol marad ezek mellett az étkezés és az egyéb mindennapi szükségletek kielégítése? Sehol… Nagyvárosaink mára szinte elképzelhetetlenek hajléktalanok nélkül, a kéregetőkbe pedig úton útfélen belebotlik az ember. Egy nagy hazafi mondása: „az a nemzet is bűnös aki mindezt hagyja, nemcsak a politikusai akik ezt a helyzetet előidézték”.

 A külföldi – a magyar nemzet egységét bomlasztó – érdekeknek engedelmeskedő „politikai elit” pénzszórása, dőzsölése határtalan. Valótlan problémákra irányítják a lakosság figyelmét, miközben a valós veszélyekről nagy csendben hallgatnak. Teljesen mindegy az országnak, hogy milyen oldalról érkező pártkatonák lökik egyre mélyebbre a szakadékban. Mindnyájunk érdeke az lenne, hogy megállítsuk a magyar emberhez méltatlan elszegényedést, a magyar nemzet drasztikus elfogyását, az ország vagyonának széthordását és mára már a föld létét veszélyeztető környezetkárosítást. Ezek talán csak a legfontosabb tételek. Ez lenne az áldásos „rendszerváltoztatás gyümölcse? Ezt köszönjük meg a régi rendszer azon kiszolgálóinak, akik most ugyanúgy ott ülnek a parlamentben mint 1990 előtt. Micsoda képmutatás!

 Magyarország olyan adottságokkal rendelkezik, hogy Svájccal kéne vetekednie. Legyünk őszinték, hazánkban rengeteg pénz van és a társadalmi, gazdasági problémák 99 %-át egy csapásra meg is lehetne oldani, ha lenne rá akarat. Vajon meddig tűri a nemzet a hazaárulókat maga körül?

 Problémáink megoldása csakis egyféleképp lehetséges. Magyarországnak, sőt az egész nemzetnek újra meg kell találnia az Isten által számára kijelölt utat, vissza kell térnie több ezer éves történelmi örökségéhez. A Magyar Szent Korona tisztelete és az ősi szokásjog, a történelmi alkotmány (a jogfolytonosság 1944-ben a német megszállással szakadt meg; politikusaink ennek helyreállítását ’90 óta nem tették meg) visszahelyezése nem csak létkérdésünk, de kötelességünk is. Lelki, szellemi megújulásunk hozhatja meg a rég várt anyagi felemelkedést is!

 Vajon ha ilyen egyszerű a megoldás, miért nem tették ezt meg „felelős vezetőink” a megszálló szovjet csapatok kivonulása óta? Rejtély… Talán mert akkor megszűnik az államadósság, a magyar földet nem tudják külföldiek kezére játszani, a stratégiai ágazatok (villany, gáz, víz stb.) magyar kézen maradt volna és ugyanígy fejlett honi mezőgazdaság és ipar biztosítaná jólétünket? Kinek állhatott érdekében ez akkor és áll még mind a mai napig?

 A lényeg, hogy a döntés a mi kezünkben van hiszen a fiataloké a jövő. Nekünk kell eldöntenünk milyen hazában, milyen Európában és milyen világban szeretnénk élni! A tettek úgyszintén ránk hárulnak, de édes ez a küzdelem ha nemes célokért, önzetlenül száll síkra az ember. Félre a kishitűséggel! A magyar ember sokra hivatott és hiszem, hogy megvalósul a lelki és az anyagi feltámadásunk is! Kérjük ehhez a jó Isten és Nagyasszonyunk a Boldogságos Szűz Mária közbenjárást. Úgy legyen.

                                                                                                                                                                      

 

                                                       Ifj. Németh József

 

 

 

 

 

2006. május 18:

 

  

 

Portré a Szent Koronáról

 

 

 

  „Szent Korona…

  A magyar nemzet legnagyobb főméltósága, szakrális személy. Minden jogot tőle származtatunk, Ő a haza teste, Történelmi Alkotmányunk eredeztetője. Vajon tudjuk-e milyen hatalmas „kincs” van a birtokunkban?

  Ezeréves országunkat, a történelmi Magyarországot, dicső múltunkat, nagyszerű eleinket mind neki köszönhetjük. Istentől kapott nagyszerű ajándék, a magyar küldetéstudat megtestesítője. A feladat a kereszténység terjesztése a világon. Ebben nyújtja a legfőbb lelki támaszt népünk számára.

  Attila királyunk, Isten Ostora viselte és tisztelte. Világhódítása csak földön túli segítséggel jöhetett létre. Nagy Károly a frankok királya ugyan elrabolta avar testvéreinktől, ám II. Szilveszter pápa visszajuttatta államalapító Szent István királyunknak. Így kerülhetett vissza jogos tulajdonosaihoz.

  Annyi balszerencse közt, oly sok viszály mellett Ő volt aki a nehéz időkben összefogta a nemzetet. Ezer éven át, rendületlenül.  Elég ha a katolikus Habsburg párti Pázmány Péter valamint a protestáns Habsburg ellenes Bethlen Gábor vitájára gondolunk. Politikai nézetükben különböztek, de a magyar nemzet érdekeinek képviseletében eggyé váltak a Szent Korona tisztelete által. Teljes mértékben meghatározta a régi magyar életet, amely a küldetéstudat teljesítését jelentette elsősorban. Miért is szent a Szent Korona? Mert Istentől kaptuk meghatározott céllal, meghatározott üzenettel. Ez az üzenet a legyőzhetetlen Égi Élő Igazsággal van összefüggésben. Ha a misztérium felőli megközelítést választjuk bizony a Szent Korona a magyar nemzet szent titka. Létünk, fennmaradásunk biztosítéka. Minden erőfeszítésünk benne találja meg értelmét. Benne van nagyjaink Szent István, Bethlen Gábor, Széchenyi István minden próbájának értéke, de a mi vállalásaink értéke is. A Szent Korona az ég egy darabja. A régi korok magyarjai még tudták, hogy angyal hozta. A Szent Korona Isten gondolata a magyar létről. Rá függesztvén tekintetünket láthatjuk benne az örökkévalóságot. Misztériumában mindaz benne van amit nemzetünk eszmélése óta szentnek, misztikusnak, titoknak tekintett.

  Szakrális királyaink még az Árpád-ház kihalása előtt felismerték azt a veszélyt amely az eljövendő korokban a gátlástalan, a magyarság érdekeit semmibe vevő uralkodókkal népünkre szabadulnak. Ezért a szakrális király jogutódjául, személynek a Szent Koronát jelölték meg. Így teljesülhetett az azt követő időkben, hogy Ő volt a híd az égi és a földi világ között. A magyar uralkodó rangban csak utána következett, neki tartozott számadással.

  Vajon mi lett volna a magyar nemzet sorsa a Szent Korona tana nélkül, a történelmi magyar alkotmány, az erős magyar közjog nélkül? Feltételezhető, hogy a megsemmisülés. A Szent Korona azonban él és élni fog mindörökké. Nemzetünknek soha ilyen nagy szüksége nem volt rá mint most a lassú elfogyás, a haza kiárulása, a magyar nép mérhetetlen kizsákmányolásának idejében. Vezető államférfiainknak és minden magyar embernek észre kell vennie, hogy nincs Magyar Feltámadás a Szent Korona nélkül. Ahhoz, hogy újra Mária Országa lehessünk meg kell erősödnünk hitben, alázatban, emberségben! Keresztül kell vinnünk a Szent Korona tanának és a Történelmi Magyar Alkotmánynak a visszaállítását, hogy hazánk ismét visszanyerje méltó helyét a világ nemzetei között.”    

 

                                                                             Ifj. Németh József

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Rábapordány

(Frigo, 2008.05.18 13:48)

Sziasztok!
Jónak tartom a honlapotokat, én a Kisalfold szanyi oldalán jutottam el hozzátok, nem is tudtam, hogy vagytok.Szerintem reklámozni kellene az oldalt.